Vincent Plomp

Actieonderzoekteam

Informeel leren voor schoolleiders PO

Als schoolleider moet u zich om de vier jaar herregistreren bij het schoolleidersregister PO. U kunt dat op twee manieren doen: door formeel of informeel te leren. Ik bied u de mogelijkheid om informeel te leren met het beproefde leerconcept van actieonderzoek. Vanaf het schooljaar 2015 – 2016 zijn verschillende schoolleiders u al voorgaan en hebben zij dit aanbod als waardevolle bijdrage aan hun ontwikkeling ervaren.

Wat is actieonderzoek?
Actieonderzoek gaat uit van ervaringsgericht en onderzoekend leren of te wel leren door te doen. Het is een continu proces van leren en reflecteren met als doel iets gedaan te krijgen, waarbij het gaat om een echt antwoord voor een bestaand en complex vraagstuk te vinden.

Actieonderzoek is een zelfleermethode én oplossingsstrategie. De methode gaat er vanuit dat het leerrendement voor deelnemers hoog is, wanneer zij doen wat zij willen leren, reflecteren op wat het effect is en bedenken wat zij kunnen verbeteren. Actieonderzoekers werken aan de aanpak voor een reëel vraagstuk uit hun dagelijkse werkpraktijk.

Collectief informeel leren
Het actieonderzoek verloopt volgens processtappen en wordt door een collectief van professionals uitgevoerd, dat een actieonderzoekteam wordt genoemd. Het team bestaat uit schoolleiders en eventueel andere beroepsbeoefenaars. Het team komt periodiek bij elkaar. Een facilitator is bij de bijeenkomsten aanwezig en zorgt voor de facilitering en begeleiding van het proces. Voor de collectieve bijeenkomsten vindt een individueel intakegesprek plaats. Na afloop wordt met iedere deelnemer een evaluatiegesprek gevoerd en ontvangt de deelnemer een persoonlijk verslag.

Aanbod
• Informeel leren met behulp van actieonderzoek
• Individueel intakegesprek
• 8 collectieve bijeenkomsten (3 uur per keer)
• Evaluatiegesprek en een persoonlijk verslag
• Locatie: in overleg
• Kosten: op aanvraag

Interesse, aanmelden of meer weten?
Heeft u interesse, wilt u zich aanmelden of nog meer weten, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.