Vincent Plomp

Ontdekken & ontwikkelen

In mijn aanpak werk ik samen met de opdrachtgever en gaan we opzoek naar passende antwoorden om de gewenste ontwikkelingen te bereiken. Ik ga uit van de begrippen “ontdekken en ontwikkelen”

Bij ONTDEKKEN gaat het om een brede blik, zonder de focus uit het oog te verliezen. Welke verbindingen liggen er, welke inzichten zijn er, wat moet er nog worden verkend en wat zijn de mogelijkheden? Het in kaart brengen van situaties, analyseren en van daaruit keuzes maken. Organisaties herbergen schatten aan ervaring en kennis, maar men is zich niet altijd bewust van deze rijkdommen. Het is goed om de aanwezige krachtbronnen zichtbaar te maken en verder te benutten. Iedere vraag is altijd weer een ontdekkingsreis, die ik graag samen met de opdrachtgever maak.

Focused……on a lot of things

Bij ONTWIKKELEN gaat het om samen met de opdrachtgever vanuit een bepaalde situatie tot het gewenste resultaat te komen. Een situatie is in kaart gebracht en er wordt een plan gemaakt. Het vertalen van strategisch beleid naar dagelijkse praktijkvoering en vervolgens weer de vertaling van praktijkvoering naar beleid maken. Een vak apart om deze beweging op gang te brengen, waarin ik passende ondersteuning en advies kan geven.